anima Arpa

Provinciesteenweg 289/7
2530 Boechout (Belgium)
0716.979.161

Welke informatie verzamelen we over u?

Welke informatie we precies bijhouden op onze website, hangt af van wat u precies met onze website doet. Als u geen klant bij ons bent en dus enkel het publieke deel van de site bezoekt, houden we enkel volgende gegevens van u bij: de pagina’s die u bezoekt, uw ip-adres en een identificatie van uw browser en computer-type. Bv: een Telenet klant bezocht de website met Chrome op een mobiel toestel. Een andere bezoeker was klant bij KPN Nederland, en gebruikte de Firefox browser op Windows 10. Op de website is er een mogelijkheid om u in te schrijven op onze nieuwsbrief. In dat geval bewaren we, naast de info van hierboven, de informatie die u zelf opgeeft (naam, e-mailadres) in combinatie met het tijdstip waarop u zich inschreef. Als u een nieuwsbrief ontvangt, houden we daar statistieken van bij: hoe vaak wordt de nieuwsbrief geopend, op welke links wordt er geklikt, welke email-client gebruikt u en op welk tijdstip was dit allemaal, enz. Als u klant bij ons bent, houden we hiervoor ook uw contactgegevens bij. U geeft die zelf op in het profiel deze u aanmaakt. Daarnaast maakt de website gebruik van cookies die ervoor zorgen dat we u kunnen herkennen bij een volgend bezoek. Dit zijn kleine tekstbestandjes die op uw toestel worden opgeslagen en die uw browser bij elk bezoek meestuurt. Hierin zit informatie als welke taal u verkiest of een uniek bezoekersnummer dat u automatisch wordt toegekend.

Wie verzamelt deze info over u?

Wij, dat is anima Arpa. Onze maatschappelijke zetel is op de Kapelleveldstraat 22 in Boechout. Ons Ondernemingsnummer is 0716.979.161. U kan ons het makkelijkst via e-mail bereiken op anja.goossenaerts@gmail.com of +32 3 844 88 90

Hoe verzamelen we deze informatie?

De informatie voor de inschrijving op de nieuwsbrief of het aanmaken van het account deelt u ons zelf mee en komt dus rechtstreeks van u. Door die formulieren in te vullen, geeft u ons toestemming om die te verzamelen. De gegevens over welke browser en welk type toestel u gebruikt, alsook de “cookies” stuurt uw browser mee. Het ip-adres krijgen we van uw computer zelf mee.

Waarom verzamelen we deze informatie en hoe gebruiken we die?

Voor de nieuwsbrief en de web-toepassing zelf, hebben we deze informatie nodig om u de nieuwsbrief te kunnen sturen. Daarnaast gebruiken we bepaalde informatie (browser, unieke identificatie, aantal keren dat op een link in onze nieuwsbrief geklikt wordt) om onze site en nieuwsbrief te verbeteren of eventuele problemen correct te kunnen analyseren. De cookies dienen voor het aanbieden van de functionaliteit van de site, zoals het ingelogd blijven of je taalkeuze. De informatie over je pagina-bezoeken helpen ons enerzijds de site te verbeteren, anderzijds om mogelijke problemen met de web-toepassing te kunnen analyseren en oplossen.

Hoe lang bewaren we gegevens over u?

We bewaren gegevens niet langer dan nodig. Voor nieuwsbrieven betekent dit tot 2 jaar nadat u zich uitschreef uit de nieuwsbrief, voor website bezoekers is dat 5 jaar. De account gegevens van klanten bewaren we zolang als de wet ons daartoe verplicht.

Met wie delen we deze info?

De meeste informatie gebruiken we zelf en delen we met niemand. Voor de nieuwsbrief gebruiken we een externe dienst om het uitsturen en optimaliseren van de nieuwsbrief te verzorgen. De bezoekers-analyse op de publieke website gebeurt eveneens door een externe firma. Zij ontvangen uw ip-adres, de identificatie die uw browser meestuurt, een identificatie cookie en de pagina’s die u bezoekt op onze site.

Welke rechten heb ik?

De GDPR stelt u als individu centraal en geeft u een aantal rechten. Zo heeft u het recht om inzage te krijgen in de gegevens die we over u bijhouden en mag u incorrecte gegevens (laten) aanpassen. Daarnaast kan u ons vragen om gegevens te wissen en mag u bezwaar maken tegen overdracht van uw gegevens naar derden. Indien u één van deze rechten wil uitoefenen, neemt u best per e-mail of schriftelijk contact met ons op. Via de instellingen van uw browser kan u de “cookies” die u identificeren, wissen. U kan daar ook instellen om helemaal geen cookies te gebruiken. Het kan dan wel zijn dat bepaalde delen van de website of applicatie niet correct werken. Het is wel zo dat uw recht om vergeten te worden, geen voorrang heeft op bepaalde wettelijke of contractuele verplichtingen. Zo moeten we bv. op elk moment onze klanten kunnen contacteren en moeten we voldoen aan de Belgische boekhoudverplichtingen.Uit de nieuwsbrief kan u eenvoudig uitschrijven via een link die u onderaan elke nieuwsbrief kan vinden.Indien u van mening bent dat uw rechten geschonden zijn, kan u klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit. Voor België is dat de Privacy Commissie.

De leverancier die de bezorging van de nieuwsbrieven verzorgt, is een Amerikaanse firma. Met deze provider hebben we een specifiek contract ondertekend (naar Europees model) dat uw privacy ook daar garandeert.